Novice in obvestila

Srednja tehniška in strokovna šola gostiteljica projekta COMENIUS (18.03.2014)


comeniussc5.jpg

Naše dijakinje, dijaki in profesorji gostijo v sklopu Comenius projekta Innovative learning through interdisciplinary educative projects dijakinje, dijake  in profesorje partnerskih šol iz Bolgarije, Romunije in Turčije.

Datoteke:

Program ( . pdf, 201 KB)

Na ŠC PET smo bili gostitelji drugega mednarodnega srečanja v projektu Inovativno  učenje  skozi  interdisciplinarne  izobraževalne  projekte v okviru dvoletnega programa Comenius –partnerstvo. Katerega namen je s pomočjo novih metod in informacijsko-komunikacijske tehnologije spoznavati kulturo in tradicijo posameznih držav – udeleženk. V novembru 2013 smo se udeležili prvega srečanja omenjenega projekta v romunskem mestu Scornicesti, kjer smo se prvič  tudi srečali z našimi partnerji. V prihodnjem šolskem letu sta načrtovani še dve srečanji, in sicer v oktobru 2014 v bolgarskem Kuzloduyu in aprila 2015 v turški Bursi.


Naši partnerji prihajajo iz Romunije, Bolgarije in Turčije. Slovenijo zastopa naša srednja šola. Obiskalo nas je 32 udeležencev iz tujine, od tega 15 dijakov – srednješolcev, ki so se  tako kot njihovi učitelji udeležili mnogih dejavnosti po programu in so bili vsak dan prisotni na naši šoli. Program smo izvajali tudi na šolskih hodnikih, zato so bili tudi naši dijaki deležni mnogih novih spoznanj in izkušenj, saj  je vsak dan ena izmed udeleženk na šolskem displayu predstavila svoje geografske in kulturne značilosti.
Pester vsakodnevni program je bil zasnovan tako, da smo ga vodili dijaki s pomočjo učiteljev – mentorjev.


Pri izvedbi programa so sodelovali mnogi dijaki in učitelji, saj smo želeli, da bi naši udeleženci čim bolj začutili utrip naše šole, predvsem pa spoznali slovenski šolski sistem in dejavnosti, ki so povezane z njim, ter občutili del naše tradicije – ljudske plese (zaplesali so nam plesalci-seniorji iz Folklorne skupine Rožanc)  in domačo obrt (izdelovanje intarzij, suhe robe, svečarskih izdelkov in klekljanje).


Naša naloga je bila tudi, da jim razkažemo lepote Slovenije, zato smo najprej organizirali ogled glavnega mesta Ljubljane, kjer so naši udeleženci najbolj uživali v vožnji po Ljubljanici in med ogledom gradu. Ker smo imeli na voljo en sam dan, smo izbrali  izlet na Gorenjsko in obiskali Planico, kjer je bil trening smučarskih skokov, in Bled ter si z blejskega gradu ogledali čudovito panoramo v sončnem in toplem vremenu.


Drugi dan našega programa je bil posvečen odnosu do okolja, zato smo program posvetili predstavitvam in razgovorom na temo ločevanja, zbiranja in recikliranja odpadkov. Naši dijaki so pri pouku že prej izdelali plakate na to temo. Program smo začeli z učno uro v angleščini, ki jo je vodila naša profesorica Daša Seigmaister, ki je še posebej poudarila pomen in udeležbo posameznikov na čistilni akciji Očistimo Slovenijo, nato smo si ogledali dva filma, ki nam ju je posredoval SLOPAK  (dve naši dijakinji sta vsebino prevedli v angleščino, ki je sporazumevalni jezik), in sicer  o kosovnem odvozu – ločevanju odpadkov in biorazgradljivih odpadkih – pretežno hrani. Sledile so predstavitve, kako v državah – partnericah potekajo zbiranje, ločevanje in recikliranje odpadkov in kakšna je zavest ljudi do ohranjanja čistega okolja in recikliranja, kakšne so možnosti in kako to poteka v vsakdanjem življenju.


Ker smo želeli, da je naš program tudi ustvarjalen, so udeleženci pod vodstvom ge. Anice Lani izdelovali lutke iz materialov za reciklažo. Na voljo smo imeli različne materiale, kot npr.: različne vrste blaga, volno, plastične vrečke, časopis, plastično embalažo za tekoča pralna sredstva, jogurtove lončke, vezalke, steklene kozarce in steklenice, karton, ostanke samolepilne tapete itd. Udeleženci smo z velikim navdušenjem izdelovali lutke, ki  so predstavljale osebe iz ljudskega slovstva, saj je morala vsaka država  -  udeleženka predhodno poslati  eno ljudsko pravljico, iz katere so v času izvajanja delavnice prevzeli motive za izdelavo lutk. Svojevrstno lutkovno predstavo z naslovom Grimmovo kolo sreče  pa smo si kasneje  ogledali v Hiši otrok na Komenskega ulici.


Da so metode in tehnike poučevanja lahko precej drugačne od tradicionalnih, so naši učitelji prikazali, kako pri urah praktičnega pouka uporabljajo interaktivne table, pri čemer so udeleženci s svojo aktivno prisotnostjo  ustvarjalno sodelovali.

Zapisali dijaki: Nina Kemperl, Kaja Ropotar, Žiga Komac, Valentin Bilban