Novice in obvestila

Sodelovanje z Institutom Jožefa Stefana (IJS) II (14.03.2015)

V četrtek, 5. marca 2015, so imeli dijaki 4.D (Jaka PIVK, Nejc HRIBAR, Dejan VIDOVIČ in Džemajil OMERBEGOVIČ), 4. E (Blaž KASTELIC, Aljoša BELOVIČ, Miha SEMPRIMOŽNIK, Vito KREGAR, Simon Luka VREČAR, Simon MRHAR, Matic ŽELEZNIK) in 4. C (Martina VRTAČNIK), organizirano drugo strokovno spopolnjevanje  SREČANJE STROKE Z JEZIKOM STROKE na Institutu Jožefa Stefana.

MICROSCOPIC_ATOMS.JPG

MULTIMEDIA___3D_PICTURES.JPG

Tudi tokrat smo dobili ponovno povabilo oziroma kar predlog, da srečanja med našo šolo in IJS postanjejo tradicionalna, kar je za naše dijake in našo šolo velika čast.

HOLOGRAPHY__SUPERCONDUCTIVITY_LAB.JPG

Dijaki na tak način mnogo pridobijo, kajti prisiljeni so testirati svoje znanje jezika stroke kot tudi samega znanja stroke v dani življenski situaciji, daleč stran od šolskih klopi, kar je velika prednost. Namen pa je dvoplasten.

HOLOGRAPHY__SUPERCONDUCTIVITY_LAB__2_.JPG


(1) Razvijanje komunikacijskih spretnosti v tujem jeziku (stroke) z namenom, da bi pridobili veščine, ki so potrebne za strokovno komuniciranje s tujino, posredovanje lastnih zamisli ali pa izdelkov za trženje, za razgovore s tujimi strokovnjaki itd.


(2) Razvijanje pisnih spretnosti z namenom, da bi pridobili spretnosti, ki so nujno potrebne za strokovno korespondenco s tujimi podjetji, pisanje poročil v tujem jeziku stroke, pisanje elaboratov za potrebe tujih trgov in navsezadnje tudi pisanje strokovnih člankov.


Vse te pridobljene spretnosti povečujejo njihovo samostojnost in kompetentnost v pridobljenem poklicu, kar je v današnjem globalnem svetu nujno potrebno. Žalostno, ampak resnično, v stroki vsaj brez enega tujega jezika ne gre.

Chemistry_department.JPG

Liquid_nitrogen.JPG

MULTIMEDIA_GLASSES_3D.JPG


Priznati je treba, da je to zelo učinkovit način, kako pritegniti mlade, ki se le neradi učijo v šolskih klopeh. Tudi sicer strokovne komunikacije med dijaki in raziskovalci na IJS ne more nadomestiti noben še tako dobro usposobljen profesor angleščine, kajti tu so postavljeni v realni svet stroke, kjer morajo splavati in se znajti na različne načine.


Počaščeni smo, da smo ponovno dobili povabilo za obisk ozirom kar za tradicionalno sodelovanje med našo šolo in IJS. To bomo seveda v prihodnosti s pridom izkoristili. Prav je, da se na tem mestu zahvalim gospodu koordinatorju na IJS, ki se je potrudil in pripravil program v angleščini, vsem raziskovalcem, ki so brez zadržkov sprejeli našo nekoliko nenavadno željo, da s slovenskimi dijaki komunicirajo v angleščini. Zavhala gre tudi našemu vodstvu, gospodu ravnatelju in pomočnikoma, ki sta nas z velikim veseljem podprla in spodbujala, ter v največji meri našim dijakom, ki so se izkazali in pokazali dobro znanje in veščine v komunikaciji v tujem jeziku z raziskovalci na IJS, ki je uvrščen med deset najbolj priznanih tovrstnih inštitutov v celi Evropi.

Dr. Katarina Dea Žetko, prof. angl. in nem.

V sredo, 11.3.2015, je bil v časopisu Dnevnik objavljen članek o obisku naših dijakov na inštitutu. Lahko si ga preberete v priponki.

V Ljubljani, 12. marca 2015