Novice in obvestila

Poročilo o strokovni ekskurziji dijakov 3. letnika programa ekonomski tehnik v Luko Koper in Piran (13.11.2015)