Novice in obvestila

Zaključna prireditev mladih raziskovalcev (02.05.2016)

Z velikim veseljem in ponosom lahko povemo, da je na področju ŠPORTA zmagala raziskovalna naloga z naslovom 1. slovenska nogometna liga, kot priložnost za razvoj mladih igralcev - avtorja Miha Dobnikar in Klemen Štrancar 4.A, mentor, prof. Matjaž Plesec

V finale državnega prvenstva v Mursko Soboto pa sta se poleg zmagovalne naloge na področju športa uvrstili še dve nalogi na področju EKONOMIJE:

Posebnosti trženja preko znanih radijskih postaj - avtorici Melita Galijašević in Sandra Vuković 4.B, mentorica, prof. Elizabeta Hernaus Berlec

in


Spletni nakupi dijakov 4. letnika STSŠ ŠC PET, avtorici Nina in Tina Martinović 4.C, mentorica, prof. Mojca Gorjan.

Posebno nagrado pa je prejela tudi Katja Hladnik 4B (mentorica Mojca Gorjan) za izvirni plakat na temo njene raziskovalne naloge z naslovom Svetlobni koren kot poslovna priložnost.

Našo srednjo šolo je s svojo avtorsko skladbo na kulturnem področju odlično zastopal dijak 4A Ervin Kaltak.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in veliko uspeha na državnem prvenstvu!

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in veliko uspeha na državnem prvenstvu!