Novice in obvestila

Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada (21.08.2017)

Obvestilo!

Dijaki boste naročene učbenike lahko prevzeli v drugem tednu septembra v času vaše razredne ure. Prevzeli jih boste v učbeniškem skladu, seboj morate imeti potrdilo o plačanih učbenikih. Dijaki, ki nimate poravnanih obveznosti do učbeniškega sklada iz preteklega šolskega leta, učbenikov ne boste mogli prejeti dokler ne poravnate vseh obveznosti.

Maja Zorič Bolfek

Skrbnica učbeniškega sklada