Novice in obvestila

Usposabljanje za življensko uspešnost (28.05.2013)

V naslednjem šolskem letu 2013/2014 bomo v Enoti za izobraževanje odraslih pričeli z izvajanjem naslednjih UŽU programov:

  • UŽU - Moj korak
  • UŽU - Beremo in pišemo skupaj
  • UŽU - Izzivi podeželja
  • UŽU - Most do izobrazbe
  • UŽU - Jaz in moje delovno mesto

Poleg UŽU programov pa bomo izvajali tudi naslednje programe:

  • Slovenščino za tujce
  • Angleščino za odrasle
  • Nemščino za odrasle
  • Računalniška pismenost za odrasle

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti povezanih s  pismenostjo (branje, pisane, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva. Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb in interesov posamezne ciljne skupine. Osmišljanje izobraževanja z izbiranjem privlačnih vsebin in ustreznih metod dela je ključnega pomena pri motiviranju udeležencev za vključitev v izobraževanje. Programe UŽU izvajajo usposobljeni učitelji, potekajo pa v okviru organizacij, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU.