Novice in obvestila

Obisk predstavnikov ministrstva za izobraževanje in znanost iz Bosne in Hercegovine (11.09.2014)

V okviru študijskega obiska so 11. 9. 2014 ŠC PET Ljubljana obiskali predstavniki ministrstva za izobraževanje in znanost iz Bosne in Hercegovine. Pogovarjali smo se o izobraževanju na Enoti za izobraževanje odraslih, saj so jih zanimale teme, kot so vloga organizacij v izobraževanju odraslih v Sloveniji, zakoni in podzakonski akti v izobraževanju odraslih, dokumentacija in evidence, učni načrti, programi usposabljanj, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, načini izvedbe izpitov oziroma preverjanja znanja in učbeniki. Srečanje je bilo namenjeno tudi možnostim skupnega sodelovanja v bodoče.

io__Custom_.jpg