Ekonomski tehnik
Poklicna matura

Poklicna matura v skladu z izobraževalnim programom obsega obvezni in izbirni del:

Predmet

obvezni del

1. predmet

Slovenščina

2. predmet

Gospodarstvo


izbirni del

3. predmet

Matematika ali tuji jezik

4. predmet

Izdelek oziroma storitev in zagovor


POKLICNA MATURA

Splošne informacije o poklicni maturi lahko dobite na spletni strani RIC-a.

OBRAZEC Prijava k poklicni maturi