Kakovost

logoPOKIzelen150dpi.jpg

 

 

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je na ŠC PET stalna spremljevalka razvoja in
dela vseh organizacijskih enot, ki imajo vsaka svojo Komisijo za kakovost. Spremljanje
kakovosti je postalo proces, ki omogoča iskanje novih rešitev, vpeljevanje sprememb
in sledenje novostim, ki jih je v šolskem sistemu zelo veliko.

Prvi začetki vpeljevanja kakovosti so se na ŠC PET začeli v letu 2001 s projektom POKI
– Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje -  za udeležence na Enoti za
izobraževanje odraslih. Sčasoma se je vpeljevanje kakovosti preneslo tudi
na Srednjo tehniško in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo.

Zagotavljanje kakovosti je del strategije vodstva ŠC PET in posameznih organizacijskih
enot, prav tako pa tudi zaposlenih ter temelji na odgovornosti, ki jo imamo do naših
ciljnih skupin: dijakov, staršev, udeležencev izobraževanja odraslih, rednih in izrednih
študentov, lokalne ožje in širše skupnosti ter nenazadnje tudi do stroke,
socialnega okolja in delodajalcev.

Skrb za kakovost nam postavlja ogledalo, samorefleksijo in primerjavo naših dosežkov
z drugimi. Tako se izognemo zaverovanosti v svojo odličnost in se zavedamo, da smo
lahko vedno in v vsem še boljši.

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
»Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije dne 1. marca 2011 v ŠC PET delujeta:

         Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanj - POKI

         Omrežje svetovalcev za kakovost

         Spodbude za razvoj kakovosti