Knjižne novosti

NOVOSTI OD JUNIJA 2016 DO SEPTEMBRA 2016

1.
BARBERY, Muriel, 1969-
        Življenje vilinov. [1] / Muriel Barbery ; prevedla Saša Jerele. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

2.
BEZLAJ, Jiři
        Evangelij za pitbule / Jiři Bezlaj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

3.
BOXSEL, Matthijs van, 1957-
        Enciklopedija neumnosti / Matthijs van Boxsel ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (Ljubljana : Grafis trade). - 208 str. : ilustr. ; 23 cm

4.
GOMBAČ, Žiga
        NK Svoboda / Žiga X. Gombač ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 181 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

5.
KARLOVŠEK, Igor
        Teci! / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

6.
KASIKI, Sophie
        V pekel in nazaj : izpoved ženske, ki je odšla v Islamsko državo in pobegnila iz nje / Sophie Kasiki in Pauline Guéna ; [prevedla Špela Stritar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. ; 21 cm

7.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Izbor slovničnih preglednic / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 1 zgibanka (10 str.) : preglednice ; 21 cm

8.
MCKINLAY, Stuart
        New success. Intermediate. Class CD 1, 2, 3 and 4 [Zvočni posnetek] / Stuart Mckinlay, Bob Hastings. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2012. - 4 CD-ji (43 min; 53 min; 50 min; 76 min) : stereo ; 12 cm

9.
MOŠKRIČ, Marjana
        Sanje o belem štrpedu : mladinski roman / Marjana Moškrič. - Darilna izd., 1. natis. - Maribor : Litera, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 223 str. ; 21 cm

10.
PARK Škocjanske jame / [avtorji besedil Gordana Beltram ... [et al.] ; urednik Borut Peric ; fotografije Marko Aljančič ... [et al.] ; karte Park Škocjanske jame]. - Škocjan : Park Škocjanske jame, 2012 (Koper : VEK). - 121 str. : fotogr. ; 31 cm

11.
PETRIC Lasnik, Ivana
        Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Igor Rehar]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori)
119 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD ; 12 cm

12.
PIRIH Svetina, Nataša
        A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Bojan Sumrak ; fotografije in drugo slikovno gradivo Alenka Mohar Mihajlović ... [et al.] ; prevodi Peter Herrity ... et al.]. - 3. natis 3., prenovljene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori)
151 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD ; 12 cm

13.
TEMPUS novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 351 str. : ilustr. ; 27 cm

14.
VIEL, Tanguy
        Pariz - Brest / Tanguy Viel ; prevedel Aleš Berger. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 142 str. ; 21 cm

15. KEMPTON, Grant
        New success. Intermediate. Teacher's support book / Grant Kempton ; [illustrated by Aleksander Zawada]. - 4th impression. - Harlow (Essex) : Pearson Education Limited, 2014. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

16.
KEMPTON, Grant
        New success. Pre-intermediate. Teacher's support book : [[with] DVD-ROM : A2-B1] / Grant Kempton. - 3rd impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2013, cop. 2012. - 144 str. ; 30 cm

17.
KODRIN, Lidija
        Obvladovanje prodaje / Lidija Kodrin. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012 (Laško : Kabis). - 236 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

18. BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa. Linearna funkcija : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju / Roman Brilej ; [risbe Matej Mahkovic, Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2014 ([Maribor] : Evrografis). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

19.
BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju / Roman Brilej, Dezider Ivanec ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ataja, 2013 ([Velenje] : Eurograf). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

20.
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; fotografije Roman Remškar, Nedžad Žujo idr. ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 168 str. : ilustr. ; 28 cm

21.
ESEJ na maturi 2017 / Nada Barbarič Naskov ... [et al.] ; [slikovno gradivo Shutterstock, arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

22.
KARDELJ, Marjetka
        Polži in školjke iz Jadranskega morja / Marjetka Kardelj in Miha Jeršek. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

23.
MCKINLAY, Stuart
        New success. Intermediate. Students' book : with activebook : [B1-B2] / Stuart McKinlay, Bob Hastings ; [illustrated by Rowan Barnes-Murphy ... et al.]. - 5th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2015. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

24.
MCKINLAY, Stuart
        New success. Pre-intermediate. Students' book : with activebook : [A2-B1] / Stuart McKinlay, Bob Hastings ; [illustrated by Rowan Barnes-Murphy ... et al.]. - 3th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2014. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm25.
MOHORIČ, Aleš, 1969-
        Moja fizika v srednji šoli : zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli / Aleš Mohorič, Vitomir Babič ; [slikovno gradivo Aleš Mohorič, Vitomir Babič, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

26.
MORRISSEY, Di
        Opalna puščava / Di Morrissey ; [prevedla Nataša Grom ; fotografije Anže Miš]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

27.
OD ključavnice do integrala : matematika za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol / Janez Šparovec ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 204 str. : ilustr. ; 26 cm

28.
OD logaritmov do vesolja : matematika za 3. letnik tehniških in drugih strokovnih šol / Marina Rugelj ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 10. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

29.
PREGL, Slavko
        Poker z ničlami / Slavko Pregl. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 255 str. ; 24 cm. - (Zbirka POPisano)

30.
SACHSLEHNER, Johannes
        Dva milijona smo jih pospravili : Odilo Globočnik - Hitlerjev menedžer smrti / Johannes Sachslehner ; [prevedla Stanka Rendla]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 336 str. : ilustr. ; 25 cm


31.
UVOD v sociologijo : učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju / Mirjam Počkar ... [et al.] ; [ilustracije Darko Birsa]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 211 str. : ilustr. ; 27 cm

32.
WHITE, Lindsay
        New success. Intermediate. Workbook / Lindsay White, Rod Fricker, Peter Moran ; [illustrated by Matthew Dickin ... et al.]. - 5th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2015. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

33.
WHITE, Lindsay
        New success. Pre-intermediate. Workbook : [[with] audio CD : A2-B1] / Lindsay White, Dominika Chandler. - 4th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2014, cop. 2015. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

34. CLEAVE, Chris
        Zlato / Chris Cleave ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 447 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

35.
DAWKINS, Richard
        Kratka luč v temi : moje življenje z znanostjo / Richard Dawkins ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 479 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

36.
DAWKINS, Richard
        Moč čudenja : kako nastane znanstvenik / Richard Dawkins ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 309 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

37.
FLYNN, Gillian, 1971-
        Temina / Gillian Flynn ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 470 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

38.
GEORGE, Susan, 1934-
        Kdo vas je pa izvolil? : vzpon nelegitimne oblasti korporacij in zaton demokracije / Susan George ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 199 str. ; 20 cm

39.
GREEN, John, 1977-
        Katherine, Katherine / John Green ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger ; spremna beseda Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

40.
IZBRANA poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju / uredili Mihaela Zavašnik Arčnik, Justina Erčulj. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - IX, 143 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

41.
JONEVS, Janis
        Metalci '94 : pogubljeni v črnini / Janis Jonevs ; [iz francoščine] prevod Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 317 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

42.
POTOČAR Papež, Irena
        Jezikovna odličnost : [priročnik na vsaki pisalni mizi] / Irena Potočar Papež ; [spremna beseda Danica Cedilnik ; fotografija [na ovitku] Tomaž Levičar]. - Novo mesto : Peresa, 2015 ([Novo mesto] : Šepic). - [VIII], 121 str. ; 24 cm

43.
SLOVENSKI zbornik 2016 : ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda / uredila Janez Stanovnik, Nevenka Troha. - Ljubljana : Ustanova Franca Rozmana - Staneta, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 375 str. : ilustr. ; 24 cm

44.
ŠETINA Čož, Martina
        Posel smo ljudje : dobri medosebni odnosi - osnova za zadovoljstvo in uspeh! : priročnik s praktičnimi nasveti / Martina Šetina Čož ; [ilustracije Jože Čož]. - Grosuplje : Izobraževalni zavod Znanje, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 150 str. : ilustr. ; 21 cm

45.
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        Ta svet je lahko boljši : kako sem hčeri razložil gospodarstvo / Janis Varufakis ; prevedla Jelena Isak Kres. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

46.
VOJNOVIĆ, Goran
        Figa / Goran Vojnović. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 393 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)