Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Projekti
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Učbeniški sklad


Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika. Učbenike naročijo preko spletne strani s svojim uporabniškim imenom in geslom. S fotokopijo plačane položnice lahko učbenike dvigneju v  prvem tednu septembra.

Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški komplet. Posameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov),
•  učbenike prevzamete v prvem tednu septembra s fotokopijo plačane položnice,
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati odškodnino v višini ene tretjine cene učbenika.

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Seznami “kompletov” za izposojo: 

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 165 KB /

1. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 137 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 137 KB /

2. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 136 KB /

3. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 137 KB /

3. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 135 KB

4. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 159 KB /

4. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 128 K /

PRIJAVA V UČBENIŠKI SKLAD BO MOŽNA OD 26. JUNIJA 2017 DO 17. JULIJA 2017!

Povezava do spletne prijave v učbeniški sklad: e-UČBENIŠKI SKLAD