Poklicna matura / PMObrazec - Prijava k poklicni maturi

Koledar - spomladanski rok poklicne mature 2017 maj/junij 2017

Koledar - jesenski rok poklicne mature 2017  avgust 2017

Deli PM 2016 (velja tudi za 2017)

Izpitni red PM 

Ocenjevanje PM

Dovoljeno dodatno gradivo