Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Administrator

 

PREDMETNIK: ADMINISTRATOR - SPI

 

 

VPISNI POGOJI:

 

v izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 

·          osnovnošolsko izobraževanje ali

 

·          nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih;

 

 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 

izobraževanje traja tri leta.oz. odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe

 

 

 

 

Oznaka

 

Predmet

 

Obvezno/

 

izbirno

 

1. letnik

 

2. letnik

 

3. letnik

 

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

 

P1

 

Slovenščina

 

Obvezno

 

x

 

x

 

x

 

P2

 

Matematika

 

Obvezno

 

x

 

x

 

x

 

P3

 

Tuji jezik I

 

Obvezno

 

x

 

x

 

x

 

P4

 

Umetnost

 

Obvezno

 

x

 

-

 

-

 

P5

 

Naravoslovje

 

Obvezno

 

x

 

x

 

-

 

P6

 

Družboslovje

 

Obvezno

 

x

 

x

 

-

 

P7

 

Športna vzgoja

 

Obvezno

 

-

 

-

 

-

 

 

 

B – Strokovni moduli

 

M1

 

Temelji gospodarstva

 

Obvezno

 

x

 

-

 

-

 

M2

 

Administrativno poslovanje

 

Obvezno

 

x

 

x

 

x

 

M3

 

IKT in strojepisje

 

Obvezno

 

x

 

x

 

x

 

M4

 

Upravni postopek

 

Obvezno

 

x

 

x