Projekt CMEPIUS LdV Mobilnost

  • OBISK NA DVOJEZIČNI ZVEZNI TRGOVSKI AKADEMIJI V CELOVCU

Učitelji iz ŠC PET smo hospitirali pri različnih učiteljih oz. predmetih. Tako smo dobili vpogled v učni proces na TAK. Lahko smo ugotovili podobnosti in razlike med našima šolama. Na začetku smo tako morali najprej definirati pomen čisto navadnih izrazov in besed, ki so v obeh šolskih sistemih sicer enaki, a nimajo istega pomena (npr. osnovna šola, glavna šola, poklicna matura, gimnazija …). Več si lahko preberete v prispevku.