Listina kakovosti

Listino kakovosti je pripravila Skupina za kakovost Enote za izobraževanje odraslih na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, Ljubljana.

 LISTINA KAKOVOSTI ENOTE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH