Missing tag: meni_levi_scpet

PUD /praktično usposabljanje/

Praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcih 

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.
V času srednješolskega izobraževanja opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dva tedna PUD opravijo dijaki v 3. letniku, dva pa v 4. letniku.

V šolskem letu 2017/2018 bodo imeli PUD:

- dijaki 3. letnika od 9. aprila 2018 do 20. aprila 2018,
- dijaki 4. letnika od 16. oktobra 2017 do 27. oktobra 2017.

Delo, ki ga dijaki opravljajo mora imeti elemente izobraževalnega programa za katerega se dijak izobražuje. Dijaki si poiščejo delodajalca pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem dvotedenskem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli.
Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil« je potrebno popraviti skladno z napotki organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za zaključek izobraževanja.

Pomembni datumi

/

Pogodba

izvajanje

Poročilo

Letnik

rok za oddajo

termin PUD

rok za oddajo

3

do 10. 11. 2017

9.4. do 20.4. 2018

do 14. 5. 2018

4

do 29. 9. 2017

16.10. do 27.10. 2017

do 1. 12. 2017

Dokumentacija:

Splošne informacije dijakom
Pogodba o PUD
Pogodba o PUD Pošta SLO, 2017-18
Aneks k pogodbi Mercator, 2017-18
Aneks k pogodbi Spar, 2017-18
Prijava Spar, 2017-18
Navodilo za izdelavo poročila o PUD
Naslovna stran poročila o PUD
Osnutek prošnje delodajalcu za odobritev PUD
Pogodba: šola, delodajalec in delojemalec 
Pogodba Telekom 2017-2018
Pogodba GVO 2017-2018 
Vprašalnik za dijaka
Mnenje delodajalca