Missing tag: meni_levi_scpet

Svet staršev

Poslovnik Sveta staršev ŠC PET v 2017/18

Razred

Predstavnik staršev

Namestnik

1. A

Mirjam Rak Cvetko

Tatjana Debeljak

1. B

Urša Daneu

/

1. C

Janez Žvirc

Maja Artnak

1. D

Maja Klančnik

/

1. E

Alan Povše

Gregor Cerar

2. A

Jasmin Burzić

/

2. B

Barbara Škerlj

Tadej Leskovec

2. C

Tatjana Šabanov

/

2. D

Renata Indof Dragoš

Maruša Babnik

2. E

Miha Flis

/

3. A

Sandi Čemažar

/

3. B

Tanja Kohne

/

3. C

Romana Avbelj

/

3. D

Nina Debeljak

/

3. E

Barbara Cencelj

/

4. A

Majda Hrovat

/

4. B

Polona Zakrajšek

Mojca Komel

4. C

Helena Tratnik

/

4. D

Robert Španja

/

4. E

Nataša Gubič

/