Missing tag: meni_levi_scpet

Pravilniki in dokumenti

Predpisi in zakonodaja (MIZŠ)

Hišni red srednjih šol (priponka)
Šolska pravila srednjih šol o šolskem redu (priponka)
Šolska pravila ocenjevanja (priponka)

Pravilnik o prilagoditvi obveznosti dijaka v srednji šoli (priponka)
Šolska pravila STSŠ ŠC PET, Ljubljana o prilagajanju obveznosti dijakov športnikov (priponka)

Šolski sklad:


Poslovnik o delu šolskega sklada (priponka)
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči (priponka)i
Vloga za dodelitev denarne pomoči (priponka)i

Zapisnik 1. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada, 24. 1. 2018
Zapisnik 2. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada, 5. 2. 2018