Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je sestavljena iz:
-  štirih predstavnikov zaposlenih,
-  
dveh predstavnikov delodajalcev,
-  enega predstavnika staršev in
-  enega predstavnika dijakov.

Komisija bo spremljala kakovost vzgojno izobraževalnega dela. Člane komisije imenuje Svet zavoda ŠC PET Ljubljana.
Za predsednico komisije ( 2017/18) je predlagana Andreja Glavič, za člane komisije iz vrst strokovnih delavcev STSŠ pa so predlagani
 šolska svetovalna delavka, Ksenija Sever Žižek in Matjaž Plesec.