Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

Ekipa "SC5 Astronauts" v sestavi Končina (4.e), Intihar, Perišič (3.e), Modovan, A.Zrimšek (2.d) in Dornik (2.e) je pod mentorstvom Gregorja Rakefa in Lidija Babič napredovala v drugo fazo projekta Mission Space Lab v okviru ASTRO Pi izziva. (08.11.2017)