Novice in obvestila

Tehnik elektronskih komunikacij (12.03.2013)

V programu lahko izbiraš med dvema usmeritvama, ki sta nastali na osnovi dveh poklicnih standardov:

• SISTEMSKI OPERERATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju različnih elementov, naprav in omrežji v telekomunikacijah in računalništvu, njihovi uporabi in nadzoru njihovega delovanja.

1.letnik

2.letnik

3.letnik

4.letnik

M12

Postavitev lokalnega in TK računalniškega omrežja      

-

-

x

x

M13

Oprema za multimedijsko  tehniko                                

-

-

x

x

M14

Sistemske merilne tehnike  

-

-

x

x

• SISTEMSKI INŠTALATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju zgradbe posameznih elementov, naprav in omrežji na področju telekomunikacij in računalništva, njihovi montaži in odpravljanju napak v delovanju.

1.letnik

2.letnik

3.letnik

4.letnik

M9

Diagnosticiranje in                odpravljanje napak             

-

-

x

x

M10

Zgradba sistemov in omrežij

-

-

x

x

M11

Montaža TK omrežja           

-

-

x

x