SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO, TK (redni, izredni)
Uradne ure referata 15.12.2017
 
TK izredni (GTK)
Ogledi delnega izpita
 
TK redni (GTK)
Ogledi delnega izpita
 
 
EKO izredni (3. leto- TBP)
Obisk kontaktnega centra NLB d.d. - 14.12.2017 ODPOVEDAN
 
EKO redni (TBP)
Obisk kontaktnega centra NLB d.d. - 14.12.2017 ODPOVEDAN
 
EKO redni, izredni
Predavanje PRI
 
EKO redni (POK)
Nadomeščanje predavanj 20.12.2017
 
EKO izredni (3. leto - TBP)
Obisk Centra inovativnega podjetništva NLB d.d. - 11.12.2017
 
EKO redni (TBP)
Obisk Centra inovativnega podjetništva NLB d.d. - 11.12.2017
 
EKO redni (OMP)
Sprememba vaj
 
TK redni, 2. letnik
TKOII/EKS, skupine za LV
 
TK redni
Prevzem gesel
 
EKO redni
Prevzem gesel
 
TK redni, 1. letnik (LV)
VPISANI - seznami skupin za LV(GP*, TKOI, PDO, PKS)
 
EKO, TK (redni, izredni)
IZREDNI rok za ZAGOVORE diplomskih nalog
 
TK redni
NAVODILA, pravila in obveznosti pri predmetu VDO
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !