SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK, EKO
REZULTATI VOLITEV nadomestnih članov študentov v delovna telesa šole in zavoda
 
EKO, TK (izredni)
KNJIŽNICA in študijsko gradivo za izredne študente
 
TK (redni, izredni)
Izredni izpitni rok GTK
 
TK redni
NAVODILA, pravila in obveznosti pri predmetu VDO
 
EKO redni in izredni
Ponudba za praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
EKO izredni (OAM, ZEK)
Predavanja OAM 12.10.2017 Predavanja ZEK 23.10.2017
 
EKO redni (OAM in ZEK)
Predavanja OAM 12.10.2017, Predavanja ZEK 23.10.2017
 
TK (redni, izredni)
Predavanja GTK 23.10.2017
 
TK redni (1. letnik)
VPISANI - seznami skupin za LV(GP*, TKOI, PDO, PKS)
 
 
EKO redni
VPISANI - seznam vpisanih in delitev v podskupine (sprememba 3.10.2017)
 
TK redni
VPISANI - seznami skupin in delitev v podskupine (3.10.2017)
 
EKO, TK
oblikovni pregled diplomskih nalog
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !