SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE (31.01.2012)

Peta alineja Težjih kršitev 3. člena Pravil o disciplinski oddgovornosti študentov pravi, da med težje kršitve spada prevara pri preverjanju znanja ali pri izdelavi pisnih del.
Šesta alineja Težjih kršitev 3. člena Pravil o disciplinski odgovornosti študentov pravi, da med težje kršitve spada prevara pri preverjanju znanja brez predhodne (obvezne) e-prijave.

6. člen Pravil določa disciplinske ukrepe pri omenjenih kršitvah, in sicer:
Prepoved opravljanja predmetnega izpita - zaradi prevare ali poskusov prevare pri preverjanju znanja ali priprave nalog v pisni obliki (prepisovanje), ali prevare z udeležbo pri preverjanju znanja brez predhodne  e-prijave, se študentu prepove opravljanje pisnega ali ustnega izpita na prvem razpisanem roku ki sledi.