SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO izredni (PMS)
Izredni izpitni rok
 
EKO redni (PMS)
Izredni izpitni rok
 
EKO
TRIMO d.o.o., ponudba za študentsko delo
 
TK redni
VPIS in predstavitev izbirnih modulov v 2017/18 (obvezno preberi)
 
EKO redni
VPIS in predstavitev izbirnih smeri v 2017/18 (obvezno preberi)
 
EKO, TK
oblikovni pregled diplomskih nalog
 
GTK / TKOI vaje
Opravljanje manjkajočih vaj
 
 
 
 
 
 
 
TK redni (VDO)
Navodila pri predmetu VDO
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !