SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO redni (OMP in PMS)
Odpoved predavanj
 
TK redni, 2. letnik
TKOII/EKS, skupine za LV
 
TK redni in izredni
SMART COM, sodelovanje in možnost zaposlitve
 
TK redni
Prevzem gesel
 
EKO redni
Prevzem gesel
 
EKO izredni (PMS)
Odpoved predavanj
 
EKO izredni (PMS)
Sprememba predavalnice
 
TK redni, 1. letnik (LV)
VPISANI - seznami skupin za LV(GP*, TKOI, PDO, PKS)
 
EKO, TK (redni, izredni)
IZREDNI rok za ZAGOVORE diplomskih nalog
 
EKO redni (OMP)
Strokovna ekskurzija, obisk podjeta KRKA d.d., Novo mesto
 
TK redni
NAVODILA, pravila in obveznosti pri predmetu VDO
 
 
EKO, TK
oblikovni pregled diplomskih nalog
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !