SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Kakovost

Zunanja evalvacija VSŠ
NAKVIS (agencija za kakovost RS)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana, VSŠ (2016)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana,VSŠ (2012)
Skupnost VSŠ/kakovost/

Znak kakovosti
ACS - zeleni znak kakovosti, ŠC PET LJUBLJANA, (2015-17)

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ 
Člani komisije 2017/18
Zapisnik (16. 1. 2017)
Zapisnik (26. 9. 2016)
Zapisnik (1. 6. 2016)
Zapisnik (11. 1. 2016

ORODJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 


Načrtovanje in informiranje 
LDN (17/18)
Informator za študente

 Evalvacije/analize   
Samoevalvacijsko poročilo VSŠ, 2015/16
Evalvacija PRI za študijsko leto 2014/15
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2014/15
Evalvacija informiranopsti študentov v zvezi z vpisom, 2013-15
Evalvacija zadovoljstva študentov s šolo in štud. procesom, 2012/13
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2010/11
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2009/10
Analize /vpis,prehodnost/diplomanti/, REDNI študij,99/00 do14/15
Analize /vpis, prehodnost, diplomanti/, IZREDNI študij, 99/00 do 14/15

Anketiranje udeležencev izobraževanja  

ANKETA (za študente in diplomante) 
        o šoli in študijskem procesu (splošno zadovoljstvo,informiranost,itd.)
        o izvedbi predmeta in izvajalcih (zadovoljstvo z vsebino, izvajanjem,itd.
        o zadovljstvu na PRI (o pridobljenih kompetencah, mentorjih,itd.)  
        o zadovoljstvu diplomantov
(zadovoljstvu, znanju in zaposlivosti) 

ANKETA (za predavatelje in mentorje PRI)
        o zadovoljstvu strokovnih delavcev 
        o zadovoljstvu mentorjev PRI