SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Kakovost

Zunanja evalvacija VSŠ
NAKVIS (agencija za kakovost RS)
Zunanja evalvacija ŠC PET LJUBLJANA,VSŠ (2012)
Zunanja evalvacija ŠC PET LJUBLJANA, VSŠ, (2016)

Znak kakovosti
ACS - zeleni znak kakovosti, ŠC PET LJUBLJANA, (2015-17)

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ 
Člani komisije 2017/18
Zapisnik (1. 6. 2016)
Zapisnik (11. 1. 2016)
Zapisnik (26. 9. 2016)
Zapisnik (16. 1. 2017)


ORODJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 


Načrtovanje in informiranje 
LDN (16/17)
Informator za študente (2016/17)
Informator za predavatelje (2016/17)

 Evalvacije/analize   
Samoevalvacijsko poročilo VSŠ, 2015/16
Evalvacija PRI za študijsko leto 2014/15
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2014/15
Evalvacija informiranopsti študentov v zvezi z vpisom, 2013-15
Evalvacija zadovoljstva študentov s šolo in štud. procesom, 2012/13
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2010/11
Evalvacija zadovoljstva diplomantov, 2009/10
Analize /vpis,prehodnost/diplomanti/, REDNI študij,99/00 do14/15
Analize /vpis, prehodnost, diplomanti/, IZREDNI študij, 99/00 do 14/15

Anketiranje udeležencev izobraževanja  

ANKETA (za študente in diplomante) 
        o šoli in študijskem procesu (splošno zadovoljstvo,informiranost,itd.)
        o izvedbi predmeta in izvajalcih (zadovoljstvo z vsebino, izvajanjem,itd.
        o zadovljstvu na PRI (o pridobljenih kompetencah, mentorjih,itd.)  
        o zadovoljstvu diplomantov
(zadovoljstvu, znanju in zaposlivosti) 

ANKETA (za predavatelje in mentorje PRI)
        o zadovoljstvu strokovnih delavcev 
        o zadovoljstvu mentorjev PRI