SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Domači/Mednarodni


Aktivnosti v letu 2016/17
         · Erasmus+ KAI Give me five 2016, sodelovanje VSŠ (F. Ivančič) v projektu "Give me five"

  mobilnost učiteljev v Leedsu, Anglija, 6. do 13. 5. 2017.
          · Erasmus+ Mladi v akciji, sodelovanje VSŠ v projektu "Let me hear you", Mersino, Turčija,
  16. do 23.10.2016.


Aktivnosti v letu 2015/16

      ·    Obisk Romunskega EKO sistema, diplomant Tilen Jeraj, predstavnik Evropskega  parlamenta in epilep.si, Bukarešta, 27.11. do 5. 12. 2015.   

      · EU Parliament - Epilepsy Week 2016, diplomant Tilen Jeraj, predstavnik evropskih start-   upov, Strasbourg, 26. 2. 2016. 

      · MiniMakers Fair Trieste, strokovni obisk (S. Božič in študenti VSŠ, v okviru projketa IoT), 21. 5. 2016.

      · M2M/IoT Forum CEE 4th Annual Summit for IoT & M2M, udeležba na tekmovanju (S. Božič in diplomanti Šukljan, Jeraj, Hrvatin), Dunaj, 13 do 14. 6. 2016.    

      · Projekt "eUprava 2". Nosilec projekta - Ministrstvo RS za javno upravo. Sodelovanje študentov  pod mentorstvom mag. E. Skočirja v okviru predmetov INF (EKO) in IKT (TK) v fazi testiranja 
nove 
spletne strani euprave 2. Začetek testiranja , November 2015. 

Poročilo o delovnih srečanjih (doma in v tujini),

strokovnih prispevkih in tekmovanjih ŠC PET, VSŠ za 2015/16. 

Aktivnosti v letu 2014/15
            · Projekt "ERASMUS mobilnost", na področju izmenjave študentov.
            ·    Projekt "Opazuj, sklepaj, ukrepaj". Nosilec projekta je Institut Josef Stefan s partnerji.
            ·     Projekt "Omogočanje dostopa do nacionalne infrastrukture odprtega dostopa visokim in višjim šolam, ki niso del slovenskih univerz". Nosilec projekta je FERI Maribor s partnerji.
Z obema institucijama smo podpisali izjavo o sodelovanju na projektih. Oba projekta kandidirata na javnem razpisu MIZŠ za sofinanciranje projektov s področja razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne IKT v izobraževanju (JR ESMA 2014-15). Datum oddaje prijavljenih projektov je 21. 10. 2014.


Poročilo o delovnih srečanjih (doma in v tujini)
    strokovnih prispevkih in tekmovanjih ŠC PET, VSŠ za 2014/15.

Poročilo o delovnih srečanjih (doma in v tujini),
strokovnih prispevkih in tekmovanjih ŠC PET, VSŠ za 2013/14.