SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Dejavnost

 Splošno 

        •  nabava, obdelava, izposoja knjižničnega gradiva,
        •  izvajanje knjižnično informacijskega znanja,
        •  razstave,
        •  knjižna vzgoja,
        •  bralni krožek.

 Knjižnična vzgoja 

        •  uvod v uporabo knjižnice,
        •  iskalne tehnike po katalogu COBISS/OPAC,
        •  iskanje po podatkovnih bazah (EIFL direct),
        •  izdelovanje seminarskih, raziskovalnih, diplomskih nalog 
Navodila za izdelavo pisnih nalog,
        •  pravilno navajanje virov,
        •  spoznavanje drugih tipov knjižnic:
Knjižnica Bežigrad - http://www.mklj.si/,  
CTKhttp://www.ctk.uni-lj.si/
Knjižnica ekonomske fakultete - http://www.ef.uni-lj.si/cek/)

 Kaj lahko delamo v knjižnici in čitalnici

        •  izposojamo si  knjižnično gradivo,
        •  si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo,
        •  iščemo  informacije  s pomočjo kataloga COBISS/OPAC, interneta … ,
        •  poslušamo glasbo,
        •  beremo,
        •  se učimo,
        •  pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge,
        •  seznanjamo se s knjižnimi novostmi.

Knjižnični red
Računalniški bonton