SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Iskanje gradiva (COBISS)

 COBISS/OPAC (http://cobiss.izum.si) je mrežna aplikacija, ki omogoča uporabnikom dostop do katalogov online vseh slovenskih knjižnic (nacionalna knjižnica, splošne, specialne, univerzitetne in šolske knjižnice). Uporabnik lahko išče po vzajemni kataložni bazi- COBIB, kar pomeni hkrati po vseh knjižnicah ali pa si izbere lokalno bazo posamezne knjižnice.

Gradivo lahko iščemo v: 
        •  osnovnem načinu iskanja z vnaprej določenimi iskalnimi indeksi, 
        •  izbirnem iskanju lahko iščemo po 28 iskalnih indeksih, 
        •  ukaznem načinu pa iščemo s pomočjo ukaza select.

Glede na to da, je naša knjižnica aktivna članica v sistemu COBISS, lahko naši uporabniki brskajo po lokalnem katalogu naše knjižnice in dobijo želene informacije o dostopnosti posameznih izvodov (ali je gradivo prosto, ali izposojeno, rok vrnitve). (http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?id=1427445420988881&ukaz=BASE&bno=51205

 
EIFL Direct (http://search.epnet.com) Electronic Information for Libraries- elektronske informacije za knjižnice. Eifl Direct je konzorcij, ki skrbi za kreiranje podatkovnih zbirk s polnimi besedili. Članice konzorcija so tudi vse slovenske knjižnice. Svojo ponudbo gradi na EBSCO host v Bostonu. Je eden najhitrejših in najbolj razvitih servisov online na svetu. Ima več kot 30.000 odjemalcev in več kot 50.000.000 strani na mesec. Eifl Direct nam omogoča pregled znanstvene in strokovne literature z vseh znanstvenih področij in nudi polna besedila osrednjih svetovnih časnikov in časopisov.

Vsebuje naslednje baze: 
        •  Academic Search Premier, 
        •  Business Source Premier, 
        •  Regional Business Premier, 
        •  Health Source, 
        •  Medline, 
        •  Eric, 
        •  Master File Premier, 
        •  Clinical Pharmacology.

Vsebina vsake baze je podrobno opisana. Izberemo bazo (iskanje po več bazah hkrati ni priporočlivo) in lahko iščemo v osnovnem in zahtevnejšem načinu iskanja. Izbrane tekste lahko poljubno tiskamo, shranimo ali posredujemo po elektronski pošti.  

 dLib.si  (http://www.dlib.si/) Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin- revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen.

 MOODLE (http://moodle.scpet.eu.org/) V spletni učilnici so dostopna gradiva, ki jih posredujemo pri knjižno informacijskem znanju tako na srednji kot tudi na višji šoli. V spletno učilnico se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Ključ, ki vam bo omogočil dostop v spletno učilnico, dobite v knjižnici.