SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Knjižne novosti

NOVOSTI OD JUNIJA DO SEPTEMBRA 2016

1.      
BARBERY, Muriel, 1969-
        Življenje vilinov. [1] / Muriel Barbery ; prevedla Saša Jerele. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Dostopno tudi na: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3306 - predstavitve knjig. - Prevod dela: La vie des elfes. - 1.700 izv. - O avtorici: str. 254

ISBN 978-961-01-4064-1
a) Deklice - Nadarjenost - V leposlovju b) Sposobnosti - Nadčutno doživljanje - V leposlovju c) Škratje (bajeslovna bitja) - V leposlovju d) Dobro in zlo - V leposlovju e) Fantastični svetovi - V leposlovju f) narava g) umetnost h) sanje i) prerokbe j) vojne

821.133.1-312.9
COBISS.SI-ID 285064704

2.      
BEZLAJ, Jiři
        Evangelij za pitbule / Jiři Bezlaj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju in njegova fotografija na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4092-4
a) Mladostniki - Samopodoba - V mladinskem leposlovju b) Družinski odnosi - V mladinskem leposlovju c) Družba - Kritika - V mladinskem leposlovju d) Etika - V mladinskem leposlovju e) Samomori - V mladinskem leposlovju f) dekleta g) družina h) gimnazije i) karierizem j) odvisnosti k) povzpetništvo l) sočutje m) stereotipi n) subkultura o) spolna zloraba p) subverzivnost q) umetnost r) vera s) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 284385024


3.      

BOXSEL, Matthijs van, 1957-
        Enciklopedija neumnosti / Matthijs van Boxsel ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (Ljubljana : Grafis trade). - 208 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: De encyclopedie van de Domheid. - 500 izv.

ISBN 978-961-6564-81-6
a) Neumnost - Leksikoni

159.973(031)
COBISS.SI-ID 272945664

4.      
GOMBAČ, Žiga
        NK Svoboda / Žiga X. Gombač ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 181 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

700 izv. - Sveta igra, igra sveta / Boštjan Videmšek: str. 179-181

ISBN 978-961-272-222-7
a) Begunci - Sirci - V mladinskem leposlovju b) Družba - Kritika - V mladinskem leposlovju c) Nogomet - V mladinskem leposlovju d) Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju e) begunska pot f) družina g) migranti h) nasilje i) pomoč j) preživetje k) vojna

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 285668864

5.      
KARLOVŠEK, Igor
        Teci! / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

700 izv.

ISBN 978-961-272-221-0
a) Spolna zloraba - v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 285668352

6.      
KASIKI, Sophie
        V pekel in nazaj : izpoved ženske, ki je odšla v Islamsko državo in pobegnila iz nje / Sophie Kasiki in Pauline Guéna ; [prevedla Špela Stritar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dans la nuit de daech. - 1.800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4405-2
a) Francozinje - Spreobrnitev - Islam - Spomini b) Francozinje - Reševanje - Sirija - Spomini c) Islamski fundamentalizem - V leposlovju d) Sirija - Vojna - 21.st. - V leposlovju e) Francija - Večkulturnost - 21.st. - V leposlovju f) Islamska država g) džihad h) propaganda i) osebna doživetja

821.133.1-94
323.28:28(569.1)(092)
COBISS.SI-ID 284800000

7.      
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Izbor slovničnih preglednic / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 1 zgibanka (10 str.) : preglednice ; 21 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-237-837-0
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285163520

8.      
MCKINLAY, Stuart
        New success. Intermediate. Class CD 1, 2, 3 and 4 [Zvočni posnetek] / Stuart Mckinlay, Bob Hastings. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2012. - 4 CD-ji (43 min; 53 min; 50 min; 76 min) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-4915-4
a) Angleščina - Jezikovni pouk - CD-ji b) učenje jezika

811.111'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1027204374

9.      
MOŠKRIČ, Marjana
        Sanje o belem štrpedu : mladinski roman / Marjana Moškrič. - Darilna izd., 1. natis. - Maribor : Litera, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 223 str. ; 21 cm

22.000 izv.

ISBN 978-961-6949-77-4
a) Družbeni odnosi - V mladinskem leposlovju b) Družbena neenakost - Uporništvo - V mladinskem leposlovju c) družina d) nasilje e) pravičnost f) prijateljstvo g) tiranija h) vrstniki i) zlorabe

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 87857921

10.  
        PARK Škocjanske jame / [avtorji besedil Gordana Beltram ... [et al.] ; urednik Borut Peric ; fotografije Marko Aljančič ... [et al.] ; karte Park Škocjanske jame]. - Škocjan : Park Škocjanske jame, 2012 (Koper : VEK). - 121 str. : fotogr. ; 31 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 119-121

ISBN 978-961-6490-27-6
a) Park Škocjanske jame - Naravna dediščina - Albumi b) Park Škocjanske jame - Kulturna dediščina - Albumi c) regijski parki d) Slovenija e) varstvo narave f) Škocjanske jame

502.2(497.4-751.3Park Škocjanske jame)(084.12)
719(497.4-751.3Park Škocjanske jame)(084.12)
COBISS.SI-ID 263333888

11.  
PETRIC Lasnik, Ivana
        Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Igor Rehar]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori)
119 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD ; 12 cm

4.000 izv., tiskano po naročilu

ISBN 978-961-237-310-8
a) Slovenščina - Učbeniki za tujce

811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 265322752

12.  
PIRIH Svetina, Nataša
        A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Bojan Sumrak ; fotografije in drugo slikovno gradivo Alenka Mohar Mihajlović ... [et al.] ; prevodi Peter Herrity ... et al.]. - 3. natis 3., prenovljene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori)
151 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD ; 12 cm

Podatek o izd. na nasl. str.: 3., prenovljena izd. - Besedilo v slov., uvod in navodila tudi v angl., nem. in it. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-237-229-3
a) Slovenščina - Učbeniki za tujce

811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 259876864

13.  
        TEMPUS novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 351 str. : ilustr. ; 27 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-241-800-7
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole b) zaporedja c) kombinatorika d) verjetnostni račun e) limita funkcije f) odvod g) integral h) vaje i) rešitve

51(075.3)
COBISS.SI-ID 272602368

14.  
VIEL, Tanguy
        Pariz - Brest / Tanguy Viel ; prevedel Aleš Berger. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Paris - Brest. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-177-7
a) Družina - Francija - V leposlovju b) Pisatelji - V leposlovju c) Brest - Bretanja - V leposlovju d) odraščanje e) družinski odnosi f) dediščina g) pisateljstvo

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 284638720

 

15.   KEMPTON, Grant
        New success. Intermediate. Teacher's support book / Grant Kempton ; [illustrated by Aleksander Zawada]. - 4th impression. - Harlow (Essex) : Pearson Education Limited, 2014. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

- - New success. Intermediate. Teacher's resources DVD-ROM with test master. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-9711-7 (knj.)
ISBN 978-1-4082-4918-5 (DVD-ROM)
a) vaje b) naloge c) rešitve d) priročniki za učitelje e) B1 f) B1+

811.111'243:371.3(035)
COBISS.SI-ID 512703085

16.  
KEMPTON, Grant
        New success. Pre-intermediate. Teacher's support book : [[with] DVD-ROM : A2-B1] / Grant Kempton. - 3rd impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2013, cop. 2012. - 144 str. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.
- - New success [Elektronski vir]. Pre-intermediate. Teacher's support book DVD-ROM with test master / Grant Kempton, Bob Hastings, Rod Fricker. - [Harlow] : Pearson, cop. 2012. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-9713-1 (teacher's support book)
ISBN 978-1-4082-4930-7 (DVD-ROM)
a) angleščina b) učbeniki za srednje šole

811.111'24(075.3)
COBISS.SI-ID 512703341

17.  
KODRIN, Lidija
        Obvladovanje prodaje / Lidija Kodrin. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012 (Laško : Kabis). - 236 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

100 izv. - Bibliografija: str. 221-231. - Kazalo

ISBN 978-961-6825-50-4
a) Prodaja - Učbeniki za visoke šole b) marketing c) prodajne cene d) osebna prodaja e) pospeševanje prodaje f) psihologija potrošnika

658.8(075.8)
COBISS.SI-ID 262552064

 

18.   BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa. Linearna funkcija : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju / Roman Brilej ; [risbe Matej Mahkovic, Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2014 ([Maribor] : Evrografis). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-6734-02-8
a) Linearne funkcije - Vaje za srednje šole

517.5(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 274072064

19.  
BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju / Roman Brilej, Dezider Ivanec ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ataja, 2013 ([Velenje] : Eurograf). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-6734-01-1
a) Realna števila - Vaje za srednje šole b) Števila - Vaje za srednje šole

511.11(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 268518656

20.  
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; fotografije Roman Remškar, Nedžad Žujo idr. ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 168 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 168. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0077-2
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole

54(075.3)
COBISS.SI-ID 283478528

21.    
        ESEJ na maturi 2017 / Nada Barbarič Naskov ... [et al.] ; [slikovno gradivo Shutterstock, arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-4379-6
a) Huxley, Aldous (1894-1963) - "Brave new world" - "Krasni novi svet" b) Bartol, Vladimir (1903-1967) - "Alamut" c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 284460032

22.  
KARDELJ, Marjetka
        Polži in školjke iz Jadranskega morja / Marjetka Kardelj in Miha Jeršek. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

8.000 izv. (broš.) in 400 izv. (trda vezava). - Bibliografija: str. 79

ISBN 978-961-251-420-4 (broš.)
ISBN 978-961-251-421-1 (trda vezava)
a) Polži - Jadransko morje b) Školjke - Jadransko morje

594.1/.3(262.3)
COBISS.SI-ID 285386752

23.  
MCKINLAY, Stuart
        New success. Intermediate. Students' book : with activebook : [B1-B2] / Stuart McKinlay, Bob Hastings ; [illustrated by Rowan Barnes-Murphy ... et al.]. - 5th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2015. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.
- - New success [Elektronski vir]. Intermediate : activebook. - cop. 2012. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-9710-0 (students' book)
ISBN 978-1-4082-4912-3 (DVD-ROM)
a) angleščina b) učbeniki za srednje šole c) B1 d) B2 e) DVD

811.111'24(075.3)
COBISS.SI-ID 524889625

24.  
MCKINLAY, Stuart
        New success. Pre-intermediate. Students' book : with activebook : [A2-B1] / Stuart McKinlay, Bob Hastings ; [illustrated by Rowan Barnes-Murphy ... et al.]. - 3th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2014. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.
- - New success [Elektronski vir]. Pre-intermediate : activebook. - cop. 2012. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-7151-3 (students' book)
ISBN 978-1-4082-4924-6 (DVD-ROM)
a) angleščina b) učbeniki za srednje šole c) A2 d) B1 e) DVD

811.111'24(075.3)
COBISS.SI-ID 512702829

25.  
MOHORIČ, Aleš, 1969-
        Moja fizika v srednji šoli : zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli / Aleš Mohorič, Vitomir Babič ; [slikovno gradivo Aleš Mohorič, Vitomir Babič, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

1.600 izv. - O avtorjih: str. 6

ISBN 978-961-01-4385-7
a) Fizika - Učbeniki za srednje šole b) Fizika - Vaje za srednje šole c) naloge d) rešitve

53(075.3)(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 284740864

26.    
MORRISSEY, Di
        Opalna puščava / Di Morrissey ; [prevedla Nataša Grom ; fotografije Anže Miš]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: The opal dessert [!]. - Podatek o izd. v CIP-u. - Povečani tisk. - O avtorici: str. 477-478

ISBN 978-961-272-220-3

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 284646656

27.    
        OD ključavnice do integrala : matematika za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol / Janez Šparovec ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 204 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6357-96-8
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole

51(075.3)
COBISS.SI-ID 272619776

28.    
        OD logaritmov do vesolja : matematika za 3. letnik tehniških in drugih strokovnih šol / Marina Rugelj ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 10. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-6357-62-3
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole

51(075.3)
COBISS.SI-ID 272618752

29.  
PREGL, Slavko
        Poker z ničlami / Slavko Pregl. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 255 str. ; 24 cm. - (Zbirka POPisano)

600 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-272-214-2
a) Slovenija - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju b) tranzicija c) korupcija d) poslovneži

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 283876608

30.  
SACHSLEHNER, Johannes
        Dva milijona smo jih pospravili : Odilo Globočnik - Hitlerjev menedžer smrti / Johannes Sachslehner ; [prevedla Stanka Rendla]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Zwei Millionen ham'ma erledigt. - 2.100 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 319-328. - Kazalo

ISBN 978-961-282-182-1
a) Globocnik, Odilo (1904-1945) - Biografije b) Nacizem - Zgodovina - Avstrija c) Nacisti - Koroška (Avstrija) d) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini e) Judje - Preganjanje - Poljska - 1939-1943 f) Judje - Genocid g) vojni zločinci h) holokavst i) koncentracijska taborišča

929Globocnik O.
341.485(438=411.16)"1939/1943"
94(4)"1939/1945"
329.18(436)(091)
COBISS.SI-ID 284405504

31.    
        UVOD v sociologijo : učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju / Mirjam Počkar ... [et al.] ; [ilustracije Darko Birsa]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 211 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 208-211

ISBN 978-961-02-0110-6
a) Sociologija - Učbeniki za srednje šole

316(075.3)
COBISS.SI-ID 283482368

32.  
WHITE, Lindsay
        New success. Intermediate. Workbook / Lindsay White, Rod Fricker, Peter Moran ; [illustrated by Matthew Dickin ... et al.]. - 5th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2015. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

- - New success [Elektronski vir]. Intermediate. Workbook : audio CD / Lindsay White, Rod Fricker, Peter Moran. - cop. 2012. - optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-9712-4 (workbook)
ISBN 978-1-4082-4911-6 (CD-ROM)
a) angleščina b) delovni zvezki za srednje šole c) B1-B1+

811.111'24(076.2)
COBISS.SI-ID 3556779

33.  
WHITE, Lindsay
        New success. Pre-intermediate. Workbook : [[with] audio CD : A2-B1] / Lindsay White, Dominika Chandler. - 4th impression. - Harlow : Pearson Education Limited, 2014, cop. 2015. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Nasl. na hrbtu: Pre-intermediate workbook with audio CD
- - New success [Elektronski vir]. Pre-intermediate. Workbook audio CD / Lindsay White. - [Harlow] : Pearson, cop. 2012. - 1 optični disk (CD) ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-9714-8 (workbook)
ISBN 978-1-4082-4934-5 (audio CD)
a) angleščina b) učbeniki za srednje šole

811.111'24(075.3)
COBISS.SI-ID 524912153

34.   CLEAVE, Chris
        Zlato / Chris Cleave ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 447 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Gold. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-2874-8
a) Športniki - Manchester - V leposlovju b) Kolesarstvo - V leposlovju c) Olimpijske igre - V leposlovju d) Ženske - Prijateljstvo - V leposlovju e) Levkemija - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 284425728

35.  
DAWKINS, Richard
        Kratka luč v temi : moje življenje z znanostjo / Richard Dawkins ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 479 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://richarddawkins.net/file/2015/01/AFW-web-appendix-3.pdf (Predstavitev za avtorja pomembnih oseb v angl.). - Prevod dela: Brief candle in the dark. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografske opombe. - Kazalo

ISBN 978-961-241-943-1
a) Dawkins, Richard (1941-) - Avtobiografije b) britanski biologi c) etologija

929Dawkins R.
591.5(410):929Dawkins R.
COBISS.SI-ID 283602688

36.  
DAWKINS, Richard
        Moč čudenja : kako nastane znanstvenik / Richard Dawkins ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 309 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://richarddawkins.net/file/2015/01/AFW-web-appendix-3.pdf (Predstavitev za avtorja pomembnih oseb v angl.). - Prevod dela: An appetite for wonder. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografske opombe. - Kazalo

ISBN 978-961-241-942-4
a) Dawkins, Richard (1941-) - Avtobiografije b) britanski biologi c) etologija

929Dawkins R.
591.5(410):929Dawkins R.
COBISS.SI-ID 283602432

37.  
FLYNN, Gillian, 1971-
        Temina / Gillian Flynn ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 470 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Dark places. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-01-3862-4
a) literarne nagrade b) Black Quill Award 2009

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 282659584

38.  
GEORGE, Susan, 1934-
        Kdo vas je pa izvolil? : vzpon nelegitimne oblasti korporacij in zaton demokracije / Susan George ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 199 str. ; 20 cm

Prevod dela: Who elected you?. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6627-57-3
a) Mednarodna podjetja - Politika b) svetovno gospodarstvo c) svetovna politika d) mednarodni ekonomski odnosi

339.94:32
COBISS.SI-ID 279328256

39.  
GREEN, John, 1977-
        Katherine, Katherine / John Green ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger ; spremna beseda Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: An abundance of Katherines. - 700 izv. - Dodatek / Daniel Biss: str. 259-268. - Odgovori na vprašanja / Irena Duša Draž: str. 275-281

ISBN 978-961-01-4050-4
a) Ameriška književnost - Humor - Odraščanje - Ljubezen - Združene države Amerike - Avtorjeva sodobnost - Roman

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 284236800

40.  
        IZBRANA poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju / uredili Mihaela Zavašnik Arčnik, Justina Erčulj. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - IX, 143 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Dostopno tudi na: http://www.solazaravnatelje.si/isbn/978-961-6637-99-2/flipbook.html. - 2.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6637-97-8
a) Vzgoja - Vodenje - Zborniki b) Izobraževanje - Vodenje - Zborniki c) Ravnatelji - Strokovno izobraževanje - Zborniki d) ravnateljevanje e) izobraževalne ustanove f) šole g) otroški vrtci

37:005.2(082)
37.091.113(082)
COBISS.SI-ID 281795328

41.  
JONEVS, Janis
        Metalci '94 : pogubljeni v črnini / Janis Jonevs ; [iz francoščine] prevod Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 317 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Sorodni elektronski vir: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3053 - predstavitev knjig. - Prevod dela: Jelgava '94. - 700 izv. - O avtorju: str. [318]. - O prevajalki: str. [319]. - Nagrada Evropske unije za književnost

ISBN 978-961-272-215-9
a) alternativna kultura b) glasba c) heavy metal

821.174-93-311.2
COBISS.SI-ID 284153344

42.  
POTOČAR Papež, Irena
        Jezikovna odličnost : [priročnik na vsaki pisalni mizi] / Irena Potočar Papež ; [spremna beseda Danica Cedilnik ; fotografija [na ovitku] Tomaž Levičar]. - Novo mesto : Peresa, 2015 ([Novo mesto] : Šepic). - [VIII], 121 str. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Spremna beseda / Danica Cedilnik: str. [IV-V]. - O avtorici na zadnji str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 121

ISBN 978-961-285-000-5
a) Slovenščina - Pisno sporočanje - Priročniki b) slovenščina c) slovnična pravila d) jezikovna pravila e) pisno komuniciranje f) jezikovni bonton

811.163.6'35(035)
808.1(035)
COBISS.SI-ID 281507072

43.  
        SLOVENSKI zbornik 2016 : ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda / uredila Janez Stanovnik, Nevenka Troha. - Ljubljana : Ustanova Franca Rozmana - Staneta, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 375 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-285-188-0
a) Osvobodilna fronta slovenskega naroda - Zborniki b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Zborniki c) Patriotizem d) Patriotism e) Osvobodilna gibanja f) Liberation movement g) Druga svetovna vojna h) World war II i) Slovenija - NOB - Zborniki j) Slovenija k) Slovenia l) državnost m) demokracija n) patriotizem

94(497.4)"1941/1945"(082)
329.71(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 284315392

44.    
ŠETINA Čož, Martina
        Posel smo ljudje : dobri medosebni odnosi - osnova za zadovoljstvo in uspeh! : priročnik s praktičnimi nasveti / Martina Šetina Čož ; [ilustracije Jože Čož]. - Grosuplje : Izobraževalni zavod Znanje, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 150 str. : ilustr. ; 21 cm

Knjigi na pot / Branko Meh, Samo Hribar Milič: str. 6-7. - O avtorici: str. 149. - Bibliografija: str. 143-148

ISBN 978-961-93835-0-6
a) Poslovno komuniciranje - Priročniki b) Medosebni odnosi - Priročniki c) zaposleni d) odličnost e) pogovori f) pohvale g) kritike h) temperamenti i) generacije j) reševanje konfliktov k) poslovni bonton l) humor

005.57(035)
316.472.4(035)
COBISS.SI-ID 279371776

45.  
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        Ta svet je lahko boljši : kako sem hčeri razložil gospodarstvo / Janis Varufakis ; prevedla Jelena Isak Kres. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Milóntas sten kóre moy gia ten oikonomía. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-143-2
a) Politična ekonomija - Knjige za mladino b) Gospodarstvo - Knjige za mladino c) Ekonomska zgodovina - Knjige za mladino d) ekonomska neenakost e) ekonomske teorije f) etika g) kapital h) pravičnost

330.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 284357632

46.  
VOJNOVIĆ, Goran
        Figa / Goran Vojnović. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 393 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

3.000 izv. - O romanu in avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-284-178-2
a) Slovenska književnost - Družina - Spomini - Vsakdanje življenje - Slovenija - 20.st. - 21.st. - Roman

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 284282368