SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Knjižne novosti

KNJIŽNE NOVOSTI (Februar, Marec, April 2018)

1.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik / ob prvem izidu uredil in uvod napisal Tine Debeljak ; uvodna in spremna beseda ob novem natisu Mihael Glavan ; [risbe Bara Remec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 181 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

2.500 izv. - Debeljakov Šopek Cankarjevih pisem / Mihael Glavan: str. 7-10. - Ob petindvajseti obletnici smrti Ivana Cankarja / Tine Debeljak: str. 27-76. - Šopek v spomin Ivanu Cankarju ob 100. obletnici njegove smrti / Mihael Glavan: str. 125-178. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-961-01-5041-1
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) slovenski pisatelji c) 20. st. d) korespondenca

821.163.6-6
COBISS.SI-ID
292947712

2.
ČMAK, Marija
        Junaki neba VIII : zavezniški piloti in Slovenci med II. svetovno vojno / Marija Čmak. - Celje : Grafika Gracer, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici: str. 5-6

ISBN 978-961-6992-15-2
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - NOB - 1944-1945 c) zavezniški letalci

94(497.4)"1944/1945"
COBISS.SI-ID
290306048

3.
DEL Amo, Jean-Baptiste
        Živalsko kraljestvo / Jean-Baptiste Del Amo ; prevod [in spremna beseda] Saša Jerele. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 304 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 101)

Prevod dela: Règne animal. - 500 izv. - Živalsko vprašanje med peklom in nebeškim kraljestvom / Saša Jerele: str. 293-304

ISBN 978-961-282-273-6

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID
292733952

4.
FAYE, Gaël, 1982-
        Mala dežela / Gaël Faye ; [prevedla Katja Šaponjić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Petit pays. - 800 izv. - Prix du roman Fnac, 2016. - Prix Goncourt des lycéens, 2016

ISBN 978-961-01-4696-4
a) Otroštvo - Burundi - V leposlovju b) Burundi - Državljanska vojna - 1993-2005 - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID
291656960

5.
GIBBONS, Floyd Phillips, 1887-1939
        Rdeči baron : zgodba o baronu von Richthofnu / Floyd Gibbons ; [prevedla Janez Žerovc in Milena Podgoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The red knight of Germany. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Namesto uvoda / Janez Žerovc: str. 7-12. - Beseda o avtorju / prevajalec: str. 317-319

ISBN 978-961-282-290-3
a) Richthofen, Manfred von (1892-1918) - Biografije b) Svetovna vojna 1914-1918 c) Vojno letalstvo - Nemčija - 1914-1918 d) nemški letalci e) vojne operacije v zraku f) Evropa g) zahodna fronta h) vojna zgodovina

929Richthofen M. von
94(4-15)"1914/1918"
355.489(4-15)"1914/1918"
COBISS.SI-ID
293200640

6.
HAGER, Mandy
        Pesem za kitovo pot domov / Mandy Hager ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 279 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Singing home the whale. - 650 izv. - O avtorici: str. [281]. - Margaret Mahy, 2015. - New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, 2015. - Storylines Notable Young Adult Fiction Award, 2015

ISBN 978-961-272-284-5
a) Prijateljstvo - Človek - Živali - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) Kiti - Petje - V mladinskem leposlovju d) ekologija e) odnosi med človekom in živaljo f) nasilje g) legende h) Maori i) Nova Zelandija

821.111(931)-93-312.9
COBISS.SI-ID
293268480

7.
HIGASHIDA, Naoki, 1992-
        Zakaj skačem : glas dečka iz tišine avtizma / Naoki Higašida ; s spremno besedo Apolonije Klančar ; [iz angleščine prevedla Apolonija Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevedeno dela: The reason I jump; izv. stv. nasl.: Jiheisho no boku ga tobihaneru riyu. - 1.000 izv. - Uvodna beseda Davida Mitchella: str. 11-23. - Spremna beseda / Apolonija Klančar: str. 175-205. - O avtorju: str. 206

ISBN 978-961-01-4322-2
a) Avtizem b) Osebe s posebnimi potrebami - Doživljanje bolezni c) otroci s posebnimi potrebami d) simptomi e) vedenje f) vprašanja in odgovori

616.896
COBISS.SI-ID
291985664

8.
ILICH, Iztok
        Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila / Iztok Ilich ; [fotografije Iztok Ilich, Slavka Ilich]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 319 str. : ilustr. ; 30 cm

Na spojnem listu spredaj zemljevid z označbo obravnavanih področij. - 3.200 izv. - Predgovor / Nena Židov: str. 7-8. - O avtorju: str. [320]. - Kazalo. - Bibliografija: str. 317-319

ISBN 978-961-282-296-5
a) Slovensko ljudsko izročilo

39(497.4)
COBISS.SI-ID
293645056

9.
JURANČIČ Šribar, Luna
        Starinarnica / Luna J. Šribar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5035-0
a) Slovenska književnost - Romani b) starinarnice c) starinarji d) v leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID
293356544

10.
KARLOVŠEK, Igor
        Preživetje / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018. - 291 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srečanja)

650 izv.

ISBN 978-961-272-294-4

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID
293888512

11.
KNAUSGÅRD, Karl Ove, 1968-
        Moj boj / Karl Ove Knausgård ; iz norveščine prevedel Darko Čuden. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016-. - Zv. <1-> ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Min kamp

Vsebina:
Knj. 1. - 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 526 str. - 1.500 izv.
Knj. 2. - 2018

ISBN 978-961-01-3965-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-4018-4 (zv. 2)
a) Knausgård, Karl Ove (1968-) - Avtobiografski romani b) Očetje in sinovi - V leposlovju c) Očetje - Smrt - V leposlovju d) Odraščanje - V leposlovju e) Družina - V leposlovju

821.113.5-312.6
COBISS.SI-ID
283393792

12.
KUNAVER, Jurij, 1933-
        Pavel Kunaver - Sivi volk : pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju / Jurij Kunaver. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 356 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

500 izv. - Namesto predgovora / Stanko Dimnik ... [et al.]: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 351-356

ISBN 978-961-01-4598-1
a) Kunaver, Pavel (1889-1988) - Biografije

929Kunaver P.
COBISS.SI-ID
293068288

13.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Naj bo poleti / [pesmi, ilustracije] Svetlana Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - [71] str. : ilustr. ; 22 cm

1.600 izv.

ISBN 978-961-01-5153-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID
293647872

14.
MARINŠEK, Miha, 1978-
        Šport v funkciji doživljajske vzgoje / Miha Marinšek in Dolfe Rajtmajer. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 119 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

O avtorjih na zadnji str. ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 111-119

ISBN 978-961-7036-02-2
a) Športna vzgoja - Doživljajska pedagogika

37.018.8:796
COBISS.SI-ID
292735488

15.
NEMEC-Pečjak, Marko
        ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013 [Elektronski vir] / Marko Nemec-Pečjak. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : samozal., 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm + [2] f.

Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 726-732. - Kazalo

ISBN 978-961-283-116-5
a) Gradbeništvo - Projektno vodenje - Priročniki b) Microsoft Office Project 2013 c) projekti d) organizacija poslovanja e) management f) CD-ROM

69:005.8(035)(086.034.4)
005.8:004.42(035)(086.034.4)
COBISS.SI-ID
275385344

16.
OZ, Amos
        Juda / Amos Oz ; prevedla Mojca Kranjc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 326 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Judas; izv. stv. nasl.: Habesorah al pi Yehuda. - 800 izv. - Internationaler Literaturpreis, 2015

ISBN 978-961-01-4560-8
a) Študenti - Odnosi med religijami - Jeruzalem - 1959-1960 - V leposlovju b) Stari ljudje - Pomoč - V leposlovju c) Vdove - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Izrael - Zgodovina - V leposlovju

821.411.16'08-311.2
COBISS.SI-ID
292995584

17.
PODOBE časa : 100 fotografij, ki so spremenile svet / [besedila Francesco Biselli ... et al.] ; uredniki Margherita Giacosa, Gianni Morelli, Roberto Mottadelli ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Italiji). - 223 str. : fotogr. ; 29 cm

Prevod dela: Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo. - 2.000 izv. - Uvod / Roberto Mottadelli: str. 8-11. - Fotografi: str. 222-223

ISBN 978-961-01-4944-6
a) Dokumentarna fotografija - Svetovna dediščina - Albumi b) reportažna fotografija c) novinarska fotografija d) vojna fotografija e) portretna fotografija f) umetniška fotografija g) fotografski motivi h) dokumenti i) zgodovinski pregledi j) fotografi k) biografski podatki l) fotografski albumi

77.044(100)(084.12)
COBISS.SI-ID
290214656

18.
RUTAR, Dušan
        Inkluzija otrok s posebnimi potrebami : za družbeno pravičnost / Dušan Rutar ; [fotografije Dušan Rutar ... et al.]. - 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 257 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

1.200 izv. - Izziv ob mednarodnem dnevu invalidov / Dušan Rutar, Goran Pavlič: str. 9. - Knjiga je nastala v okviru projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93866-6-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija b) otroci c) osebe z ovirami d) vključenost e) družbena pravičnost f) umetnost

376
COBISS.SI-ID
292186112

19.
SHAXSON, Nicholas
        Otoki zakladov / Nicholas Shaxson ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 417 str. ; 20 cm

Prevod dela: Treasure islands. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - "Davčne oaze - požiralnice svetovnega bogastva" --> na ov. - Tisk na zahtevo. - Opombe z bibliografijo na koncu poglavij

ISBN 978-961-6627-70-2
a) Davčne utaje b) davčne oaze c) razpršenost

343.359
336.22
COBISS.SI-ID
290403072

20.
SOKOLOV, Cvetka
        Vsak s svojega planeta / Cvetka Sokolov ; [spremna beseda Gaja Kos]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 232 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

650 izv. - Kratek uredniški medplanetarni sprehod / Gaja Kos: 231-232. - Bibliografija: str. 229-230

ISBN 978-961-272-293-7
a) Mladostniki - Ljubezen - V mladinskem leposlovju b) Katoličani - V mladinskem leposlovju c) Družbeni odnosi - V mladinskem leposlovju d) svetovni nazori e) medosebni odnosi f) vera g) strpnost h) konflikti i) družine j) šole k) glasba l) spolnost

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID
293888256

21.
STANDING, Guy
        Prekariat : nevarni novi razred / Guy Standing ; [prevod Amanda Saksida ; spremna beseda Marko Funkl]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 319 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 184)

Prevod dela: The precariat. - Prekariat v Sloveniji / Marko Funkl: str. 285-298. - Kazalo. - 400 izv. - Bibliografija: str. 299-308

ISBN 978-961-260-106-5
a) Prekarno delo b) zaposlovanje c) trg dela

331.102.12
COBISS.SI-ID
293361920

22.
ŠIROK, Mojca
        Pogodba : kriminalni roman / Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 341 str. ; 21 cm. - (Modra ptica)

2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Nagrada modra ptica, 2018

ISBN 978-961-01-5160-9

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID
293369344

23.
WOLTZ, Anna
        Aljaska / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 178 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Alaska. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-283-8
a) Bolezni - Epilepsija - V mladinskem leposlovju b) Terapevtski psi - V mladinskem leposlovju c) Nasilje - Viralni video - V mladinskem leposlovju d) fantje e) dekleta f) prijateljstvo g) pomoč h) medosebni odnosi i) odraščanje j) psi k) šola l) drugačnost

821.112.5-93-311.2
COBISS.SI-ID
293268224

24.
YOON, Nicola
        Vse, vse / Nicola Yoon ; [ilustracije David Yoon ; prevedla Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Everything, everything. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5019-0
a) Matere in hčere - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju b) Psihične travme - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Prijateljstvo - Pomoč - V mladinskem leposlovju d) avtoimunske bolezni e) SCID f) prevare g) ujetništvo h) duševne motnje

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID
293259264

25.
YU, Hua, 1960-
        Živeti / Yu Hua ; prevod [in spremna beseda] Natalija Toplišek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 162 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 93)

Prevod dela: Huozhe. - 500 izv. - Življenje je lahko močnejše / Natalija Toplišek: str. 153-162

ISBN 978-961-282-224-8
a) Yu, Hua (1960-) b) Kitajska - 20.st. - V leposlovju

821.581-311.2
821.581.09Yu H.
COBISS.SI-ID
286982400