SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. letnik


TK redni - 1. letnik: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M1 - poslovna komunikacija


PKV

Poslovno komuniciranje in vodenje

mag. Vesna Petričevič, univ. dipl. ekon.

KTJ

Komuniciranje v tujem jeziku, angleščina

Komuniciranje v tujem jeziku, nemščina

Stella Straus, prof. angl. jezika 

France Ivančič, prof. nem. in slov. jezika

IKT

Informacijske in komunikacijske tehnologije 

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.

Tomaž Ocepek, univ. dipl. org.

Obvezno

M2 – standardi in predpisi


VDO

Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja

Vinko Ring, univ. dipl. inž.

PDO

Projektiranje in dokumentiranje

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.
Ivan Škerlec, univ.dipl.inž.el. 

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij

 

GTK

Gradniki telekomunikacij

dr. Marko Podberšič, univ. dipl. inž. el.

Boštjan Tavčar, univ. dipl. inž. el.
Franc Glavač, univ.dipl.inž.el.

TKO I

Telekomunikacijska omrežja 1

mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.
Anton Anžič, univ. dipl. inž. el.

PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič, univ.dipl.inž.el.
Boštjan Tavčar, univ.dipl.inž.el.
PRI 1

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.

/koordinacija praktičnega izobraževanja/

Skupine za LV bodo določene naknadno, po vpisu (referat).

PRI 1
- končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M2(VDO in PDO) + izbirno M3(GTK ali TKO I ali PKS).

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930