SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (M7)


TK redni - 2. letnik: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK
(M7) - ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M4 – elektronski kom. sistemi in storitve

 

TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik, univ. dipl. inž. el.
Saša Žbontar, univ. dipl. inž. el.

MST

Mobilne in satelitske telekomunikacije

dr. Patrik Ritoša, univ. dipl. inž. el.
Iztok Saje, univ. dipl. inž. el.

EKS

Elektronske komunikacijske storitve

Mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.
mag. Alojz Hudobivnik, univ. dipl. inž. el.
mag. Radivoj Pavlin, univ. dipl. inž. el.

Obvezno-izb

M5 – ekonomika poslovanja

 

EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič, univ. dipl. inž. str.

Obvezno-izb

M7 – multimedijski sistemi

 

ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.
Alojz Vindiš, univ. dipl. inž. el.

TNA

Terminalne naprave

mag. peter Peterlin, univ. dipl. inž. el.
Urban Jurca, univ. dipl. inž. el.

 

 

 

Izbirno

prosto izbirni predmet

 

PMV

Prenos multimedijskih vsebin

Stanko Perpar, univ. dipl. inž. el.

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. In bibl.

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.
/koordinator/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno M7(ŠIO ali TNA).

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

 

1. ura

715

 - 8 00

 


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850

 


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945

 


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040

 


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135

 


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230

 


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325

 


14 ura

1845

-1930