SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. leto


TK izredni - 1. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

      Obvezno

M1 - poslovna komunikacija


          PKV

Poslovno komuniciranje in vodenje

mag. Vesna Petričevič, univ. dipl. ekon.

KTJ

Komuniciranje v tujem jeziku, angleščina
Komuniciranje v tujem jeziku, nemščina  

France Ivančič, prof. nem. jezika
Stella Straus, prof. angl. jezika 

           IKT

Informacijske in komunikacijske tehnologije

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el
Tomaž Ocepek, univ. dipl. org.

      Obvezno  

M2 – standardi in predpisi

 

          VDO

Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja

Andrej Jerše, univ.d.o.d., var. inž.

          PDO

Projektiranje in dokumentiranje

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.
Franc Florjančič, univ. dipl. inž. el.

     Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


          GTK

Gradniki telekomunikacij

dr. Marko Podberšič, univ. dipl. inž. el. Boštjan Tavčar, univ. dipl. inž. el.

TKO I Telekomunikacijska omrežja I mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž.
Anton Anžič, univ. dipl. inž. el.
          PRI 1

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.

/koordinacija praktičnega izobraževanja/ 

Pred vpisom v 2. leto študija, študent izbere med moduli – MULTIMEDIJSKI SISTEMI, ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA IN NAPRAVE ali TRŽENJE IN PRODAJA. Ocena praktičnega izobraževanja (za 1. letnik) je sestavina ocen seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, predlagane ocene mentorja in ocen seminarskih nalog iz M2 ( VDO in PDO) + M3(GTK ali TKO I ali PKS). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, Šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO podjetja, s katero dokazuje priznavanje praktičnega izobraževanja in opraviti seminarske naloge iz modulov M2 in M3.

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930