SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto


TK izredni - 2. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič, univ. dipl. inž. el.
Boštjan Tavčar, univ.dipl.inž.el.

Obvezno

M4 - elektronski komun. sistemi in storitve


TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik, univ. dipl. inž. el.
Saša Žbontar, univ. dipl. inž. el. 

EKS

Elektronske komunikacijske storitve

mag. Alojz Hudobivnik, univ.dipl.inž.el.
mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.

mag. Radivoj Pavlin, univ. dipl. inž. el.

Obvezno

M5 – ekonomika poslovanja

 

EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič, univ. dipl. inž. str. 
PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.

/koordinacija praktičnega izobaževanja/ 

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M6(MMT ali AVS), M7(ŠIO ali TNA), M8(PRO ali TRS) - glede na izbiro modula v 3. letu študija. Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930