SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto


TK izredni - 2. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2018/19 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič, univ. dipl. inž. el.
Boštjan Tavčar, univ.dipl.inž.el.

Obvezno

M4 - elektronski komun. sistemi in storitve


TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik, univ. dipl. inž. el.
Saša Žbontar, univ. dipl. inž. el. 

EKS

Elektronske komunikacijske storitve

mag. Alojz Hudobivnik, univ.dipl.inž.el.
mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.

mag. Radivoj Pavlin, univ. dipl. inž. el.

Obvezno

M5 – ekonomika poslovanja

EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič, univ. dipl. inž. str. 
PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.

/koordinacija praktičnega izobaževanja/ 

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M6(MMT ali AVS), M7(ŠIO ali TNA), M8(PRO ali TRS) - glede na izbiro modula v 3. letu študija. Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945