SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (M8)


TK izredni - 3. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK
M(8) - TRŽENJE IN PRODAJA


URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M4 – elektronski kom. sistemi in storitve

 

MST

Mobilne in satelitske telekomunikacije

Iztok Saje, univ. dipl. inž. el.

Obvezno-izb

M8 – trženje in prodaja

 

TRS

Trženje storitev

dr. Samo Božič, univ. dipl. inž. str.

PRO

Prodaja

Mile Jovanovski, univ. dipl. ekon.

 

 

 

Izbirno

prosto izbirni predmet

 

ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič, univ. dipl. inž. el.
Alojz Vindiš, univ. dipl. inž. el.

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. In bibl.

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el. /koordinator/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobrževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M8(PRO ali TRS). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930