SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. letnik


EKO redni - 1. letnik: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2018/19 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M1 - komuniciranje

POK

Poslovno komuniciranje

mag. Vesna Petričevič, univ. dipl. ekon. 

PTJ

Poslovni tuji jezik, angleški 

Poslovni tuji jezik, nemški 

Urška Vidmar, univ. dipl. prof. angl. jezika

France Ivančič, prof. nem. in slov. jezika

Obvezno

M2 - analiza

INF

Informatika

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.
Tomaž Ocepek, univ. dipl. org.

PMS

Poslovna matematika s statistiko

Elizabeta Hernaus Berlec, univ. dipl. ekon.

mag. Darko Rupret, univ. dipl. org.

Obvezno

M3 - poslovanje

OMP

Organizacija in menedžment

mag. Sašo Turk, univ. dipl. ekon.
mag. Darko Rupret, univ. dipl. org.

EKN

Ekonomija

mag. Nataša Novak Ipavec, univ. dipl. ekon. 

OPF

Osnove poslovnih financ

dr. Helena Povše, univ. dipl. ekon.

Obvezno

M4 - trženje

TRŽ

Trženje

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon. 
dr. Samo Božič, univ. dipl. inž. str. 

PRI 1

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon.  

/koordinatorka praktičnega izobraževanja/

Skupini A in B se določita ob vpisu (referat).
PRI 1
- končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M2(INF) + izbirno M3(OMP ali EKN ali OPF).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 900945             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 955– 1040           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1050– 1135         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1145– 1230         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1700– 1745