SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (zavarovalništvo)


EKO redni - 2. letnik: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M5 – pravo

PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl, univ. dipl. prav.
mag. Dejan Srše, univ. dipl. prav.

Obvezno-izb

M10 – zavarovalništvo

OZV

Osnove zavarovalništva

Damjana Trtnik, univ. dipl. ekon.
Tina T. Hafnar, univ. dipl. polit.

Obvezno-izb

M11 – zavarovalne podlage 1

PZV

Premoženjska zavarovanja

Damjana Trtnik, univ. dipl. ekon.

OSZ

Osebna zavarovanja

Tanja Cebek, mag. ekon. in posl. ved

Obvezno-izb.

M12 – zavarovalne podlage 2

ZEK

Zavarovalna ekonomika

mag. Andrej Šalamun, prof. mat.

OAM

Osnove aktuarske matematike

dr. Aleš Tomažin, univ. dipl. mat.

Obvezno-izb.

M12 – zavarovalne podlage 2

UZK

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok, univ. dipl. org.

Izbirno

prosto izbirni predmet

FTR

Finančni trgi

mag. Štefan Jakovac, univ. dipl. ekon.

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. In bibl.

PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon koordinatorka praktičnega izobraževanja/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M10(OZV) + izbirno M11(PZV ali OSZ) ali M12(ZEK).

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930