SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. leto


EKO izredni - 1. leto: MODULI  / PREDMETI/SESTAVINE  /PREDAVATELJI/ URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M1 - komuniciranje

 

POK

Poslovno komuniciranje

Hilda Dijak, prof. ped.

PTJ

Poslovni tuji jezik, angleški (skupini A)

Poslovni tuji jezik, nemški (skupina B)

Urška Vidmar, univ. dipl. prof. angl. jezika

France Ivančič, prof. nem. in slov. jezika

Obvezno

M2 - analiza

 

INF

Informatika

mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.

Tomaž Ocepek, univ. dipl. inž. org. 

PMS

Poslovna matematika s statistiko

Elizabeta Hernaus Berlec, univ. dipl. ekon.

mag. Darko Rupret, univ. dipl. org. 

Obvezno

M3 - poslovanje

 

OMP

Organizacija in menedžment

mag. Sašo Turk, univ.dipl.ekon.
mag. Darko Rupret, univ. dipl. org. 

EKN

Ekonomija

dr. Helena Povše, univ. dipl. ekon. 

PRI 1

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon.

(koordinatorka praktičnega izobraževanja)

Pred vpisom v 2. leto študija, študent izbere smer študija - POSLOVNO LOGISTIKO, BANČNIŠTVO ali ZAVAROVALNIŠTVO. Ocena praktičnega izobraževanja (za 1. letnik) je sestavina ocen seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, predlagane ocene mentorja in ocen seminarskih nalog iz M2(INF) + M3(OMP ali EKN ali OPF). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO podjetja o priznavanju praktičnega izobraževanja in opraviti seminarske naloge iz modulov M2 in M3.        

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930