SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto (bančništvo)


EKO izredni - 2. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M3 - poslovanj

 

OPF

Osnove poslovnih financ

B. Galičič Drakslar, univ.dipl.ekon.

Obvezno

M4 - trženje

 

TRŽ

Trženje

Vinko Filipič, univ.dipl.ekon.
dr.Samo Božič, univ.dipl.inž.

Obvezno

M5 - pravo

 

PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl, univ.dipl.prav.

Obvezno-izb.

M6 - finančni trgi in poslovanje z denarjem

 

DPO

Denarno poslovanje

Mag. Štefan Jakovac, univ.dipl.ekon.

FTR

Finančni trgi

Mag. Štefan Jakovac, univ.dipl.ekon.

BNČ

Bančništvo

Mag. Igor Žvokelj, univ.dipl.ekon.


Izbirno

prosto izbirni predmet

 

RSP

Računovodstvo za samostojne podjetnike

Mojca Jelovčan, univ.dipl.ekon.

PRI 2

Praktično izobraževanje

mag.Nataša N. Ipavec, univ.dipl.ekon.

/koordinatorka praktičnega

izobraževanja/


PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO) + izbirno v 3. letu študija M9(UFT ali TBP) ali M13(UZK). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930