SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (bančništvo)


EKO izredni - 3. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (LETNI PREGLED)

Obvezno-izb.

M9 - bančništvo

 

TBP

Temelji bančnega poslovanja

mag. Božena Kramar, univ.dipl.ekon.

Jožica Rihter, univ.dipl.ekon.

UFT

Uvod v finančne trge in institucije

Jožica Rihter, univ.dipl.ekon.

Obvezno-izb.

M13 - kakovost

 

UZK

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok, univ.dipl.org.


DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. in bibl.

PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ.dipl.ekon.

/koordinatork praktičnega izobraževanja/


PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO + izbirno v 3. letu študija iz M9(UFT ali TBP) ali M13(UZK). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur (od 1 - 14):

1. ura

  715

 - 8 00


8.ura

1330

-1415

2. ura

805

 - 850


9. ura

1420

-1505

3. ura

900

 - 945


10 ura

1510

-1555

4. ura

955

-1040


11 ura

1615

-1700

5. ura

1050

-1135


12 ura

1705

-1750

6. ura

1145

-1230


13 ura

1755

-1840

7. ura

1240

-1325


14 ura

1845

-1930