SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Razpisi Erasmus


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V TUJINI  


Šolski center PET, VSŠ, bo za vsako študijsko leto posebej razpisal prosta mesta za izmenjavo študentov za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini.

Razpis šole bo objavljen TUKAJ (smo v postopku za pridobitev razširjene univerzitetne listine).
Aktualni razpisi in razpisna dokumentacija (CMEPIUS).

PRIJAVA NA RAZPIS


Zainteresirani kandidati se prijavijo na razpis (Obr. VSŠ-EMob-1) najkasneje do datuma določenega v razpisu.

POGOJI ZA PRIJAVO IN POTREBNA DOKAZILA


Splošni pogoji za prijavo (pridobitev Erasmus študentske listine)


 • Da je državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed držav ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja (VŽU). Sem spadajo države EU, Islandije, Liechtensteina, Norveške, Turčije, Hrvaške in Švice.
 • Da v času dosedanjega študija še ni bil Erasmus študent SPM (študent lahko v času študija izkoristi možnost mobilnosti za PRI samo enkrat).
 • Da je vpisan v 1. ali 2. letnik rednega študija na ŠC PET, VSŠ.


Potrebna dokazila (priloga k vlogi):


 • Kratek življenjepis (uporaba Europass CV obrazca),
 • Motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno zakaj kandidira in kakšna so pričakovanja in cilji, povezani z mobilnostjo.
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.

FINANČNA POMOČ (štipendija)


Finančna pomoč Erasmus študentom (štipendija) ni zagotovljena, zato mora študent (v kolikor želi) zanjo zaprositi. Vlogo za dodelitev finančne pomoči (Obr. VSŠ-EMob-2) študent odda skupaj s prijavo na razpis. Višina finančne pomoči – štipendije, je pogodbeno ovrednotena in odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljicI. Za PRI znaša najmanj 250€, oziroma skladno z zneski, določenimi v Sporazumu o dotaciji za Erasmus mobilnost.
Največji zneski so določeni po standardni lestvici tarif, objavljenih na http://www.cmepius.si/, pod »Priloga VI: Navodila za institucije upravičenke za upravljanje s sredstvi za Erasmus individualno mobilnost posameznikov v tabeli»Najvišje tarife po državah«.

IZBIRNI POSTOPEK (v primeru večjega števila prijav)


Kriteriji ki se upoštevajo pri izbirnem postopku:


 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Znanje tujega jezika.
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom ŠC PET (na podlagi dokazil).
 • Stroški mobilnosti (destinacija).
 • Študijska aktivnost (v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov).
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij)