SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Karierni center in dejavnosti


UVOD


Karierni center je namenjen posredovanju informacij in ustrezne strokovne pomoči vsem deležnikom izobraževanja, še posebej pa študentom, diplomantom in delodajalcem. Zainteresiranim za študij na ŠC PET VSŠ želimo posredovati čim več kakovostnih informacij povezanih s študijem in pravilno izbiro študija, študentom in diplomantom pa želimo zagotoviti celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Za dosego teh ciljev tesno sodelujemo z vsemi deležniki izobraževanja, predvsem pa z delodajalci.
Študentom in diplomantom svetujemo ob izbiri ali nadaljevanju študija, razmišljanju o podjetništvu, pomagamo pri težavah v zvezi z iskanjem praktičnega izobraževanja, pri iskanju zaposlitve ter izboljšanju zaposlitvenih veščin, pri iskanju informacij o štipendijah, pomoči v zvezi s študijem, itd.. 

JAVNI štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
ZAPOSLOVANJE v SLO in v tujini
KARIERNA SREDIŠČA ( Zavod RS za zaposlovanje)       
KARIERNI SEJMI
po Sloveniji

DEJAVNOSTI VSŠ v okviru kariernega centra 

Informacije povezane z vpisom v študijska programa:

Za študente rednega in izrednega študija:

Za diplomante in delodajalce:

Odgovori na vprašalnike spodaj in si izdelaj OSEBNO KARIERNO MAPO